Geriatriefysiotherapie

Voor ouderen

Oud worden is mooi... oud zijn niet altijd gemakkelijk. Ook omdat alledaagse bewegingen vaak moeilijker gaan. Soms door stijfheid, soms door een ‘ouderdomsziekte’ of een neurologische aandoening. Soms door meerdere klachten tegelijkertijd.

Binnen uw bijzondere omstandigheden

Als gespecialiseerd geriatriefysiotherapeut is Stefanie Slagmolen opgeleid om uit te vinden hoe ze u, binnen uw eigen mogelijkheden en beperkingen, optimaal kan helpen.

Bewegingsruimte en kwaliteit van leven

Het specialisme geriatriefysiotherapie is erop gericht om de mogelijkheden die ouderen nog hebben, volop te benutten. Zo hebben ouderen zoveel mogelijk bewegingsruimte en kwaliteit van leven.

Ook voor ‘jonge ouderen’

Vanwege haar kennis van neurologische aandoeningen kan Stefanie ook veel bereiken met mensen die zichzelf nog geen ‘oudere’ willen noemen.

De behandeling

Samen met u brengt Stefanie de belangrijkste problemen met uw bewegen in kaart. U bespreekt de behandelmogelijkheden en gaat aan de slag. Meestal bestaat die behandeling uit oefentherapie, waarmee u uw bewegingsmogelijkheden vergroot of behoudt.

Met of zonder verwijzing

Soms verwijst de geriater u door speciaal voor geriatriefysiotherapie. Ook zonder verwijzing kunt u voor veel behandelingen bij Stefanie terecht.

U kunt bij Stefanie in de praktijk terecht. Maar ze kan ook bij u thuis komen.

Maak een afspraak


Terug naar de beginpagina